User ID :
PD :
  
Guangxi Zhongchang Resin Co., Ltd.